Registrasie Koste Huweliks Voorwaarde Kontrak  image
R1450.00
Allesinsluitende Fooi
Sluit:
Opstel van kontrak
Toesien tot notarisering
Sertifikaat vir Huweliksbevestiger
Registrasie in Akteskantoor